Hillie Beentjes plaatsvervangend secretaris-generaal bij IenW

Hillie Beentjes wordt per 1 mei 2021 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hillie Beentjes

Drs. H.J. (Hillie) Beentjes is momenteel hoofdirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder werkte zij als directeur Begrotingszaken tevens plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën, als directeur Planning & Control en als plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marechaussee bij het ministerie van Defensie en vervulde zij diverse functies bij de ministeries van Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het toenmalige ministerie van Justitie.

Hillie Beentjes studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.