Marijke Kaptein directeur Toezicht bij de Inspectie SZW

Marijke Kaptein start op 15 juni 2021 als directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Marijke Kaptein

Mr. M. (Marijke) Kaptein MPA is momenteel algemeen directeur bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Daarvoor werkte zij als plaatsvervangend directeur bij de FIOD en vervulde zij diverse functies bij de Politie en het Openbaar Ministerie.

Marijke Kaptein studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ze behaalde een Bestuurskundige master aan de Universiteit van Twente.

Marijke: 'Ik ben blij om te starten bij de Inspectie en vind het een eer om in zo’n complex werkveld toezicht uit te mogen oefenen.'

Marc Kuipers (IG SZW): 'Marijke koppelt een rijke ervaring aan een prettige persoonlijkheid en is daarmee een welkome versterking voor de Inspectie SZW.'