Henk Brouwer directeur Ketenvoorzieningen en Innovatie bij de Justitiële Informatiedienst

Henk Brouwer is per 1 april 2021 benoemd als directeur Ketenvoorzieningen en Innovatie bij de Justitiële Informatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Henk Brouwer

H.P. (Henk) Brouwer MBA vervulde deze functie al tijdelijk. Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij het Centraal Justitieel Incassobureau, Rijkswaterstaat en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij was bij het Centraal Justitieel Incassobureau strategisch manager van het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen.

Henk Brouwer studeerde Bedrijfskunde en rondde zijn Executive MBA af aan de School of Business & Economics.