Maartje Roelofs directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS

Maartje Roelofs start op 14 juni 2021 als directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maartje Roeloefs

M. (Maartje) Roelofs bekleedde verschillende MT-functies binnen de directie Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is nu tevens waarnemend directeur van deze directie. Daarvoor werkte zij onder andere als clustercoördinator Stelsels & Regelingen bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij SZW.

Maartje Roelofs studeerde Economie aan de Universiteit van Maastricht. Ze neemt momenteel deel aan de negende lichting van het ABD Kandidatenprogramma.

Maartje: “De directie MO heeft een maatschappelijk relevante en veelzijdige opgave. Kwetsbare mensen en hun omgeving in hun kracht zetten, vraagt veel en oplossingen zijn niet altijd makkelijk. Ik draag daar graag aan bij”.

Ernst van Koesveld (DG Langdurige Zorg): “Maartje brengt voor de directie MO veel relevante ervaring met zich mee en is met haar persoonlijkheid een versterking voor het DG Langdurige Zorg”.