Marc de Barse programmadirecteur Informatie op Orde bij Financiën

Marc de Barse start per 1 juni 2021 als programmadirecteur ‘Informatie op Orde’ bij het ministerie van Financiën. Het programma zal bestaan voor de duur van drie jaar en heeft als doel het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van de informatievoorziening van het ministerie van Financiën.

Marc de Barse

Drs. M. (Marc) de Barse MBA is sinds juni 2019 programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij CIO/directeur Informatie en Organisatie bij de ’s Heerenloo Zorggroep. Ook is hij Gateway Reviewer.

Marc de Barse studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en hij behaalde een MBA aan de Business School Nederland in Buuren.