Thomas Zandstra afdelingshoofd Democratie bij BZK

Thomas Zandstra wordt per 10 mei 2021 benoemd als afdelingshoofd Democratie bij de directie Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Thomas Zandstra

T.J. (Thomas) Zandstra was de afgelopen jaren hoofd Strategie bij de directie KIEM van het ministerie van BZK. Eerder was bij werkzaam bij de onderzoeksdienst van het Europees Parlement en als projectmanager bij de Raad van Europa.

Thomas Zandstra studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.