Samantha Rolefes plaatsvervangend directeur Informatievoorziening, tevens plaatsvervangend CIO bij de IND

Samantha Rolefes is per 1 mei 2021 benoemd als plaatsvervangend directeur Informatievoorziening, tevens plaatsvervangend CIO, bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Samantha Rolefes

S.E. (Samantha) Rolefes is op dit moment hoofd Bureau CIO en plaatsvervangend CIO bij de IND. Daarvoor was zij strategisch managementadviseur bij PA Consulting en heeft ze diverse verandertrajecten begeleid. Eerder vervulde ze leidinggevende functies bij verschillende ICT-bedrijven in binnen- en buitenland.

Samantha Rolefes studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.