Karin van Boetzelaer raadadviseur Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij AZ

Karin van Boetzelaer wordt met ingang van 15 juni 2021 raadadviseur Financiën/Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het ministerie van Algemene Zaken.

Karin van Boetzelaer

K.G. (Karin) van Boetzelaer is op dit moment afdelingshoofd Werkgevers en Sociale zekerheid Buiten Europees Nederland bij de directie Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen en vervulde ze verschillende functies bij de directie Kinderopvang bij het ministerie van SZW. Eerder werkte ze bij andere departementen, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Karin van Boetzelaer behaalde een Master Research in Public Administration and Organizational Science aan de Universiteit Utrecht.

Gert-Jan Buitendijk (SG AZ): “Karin is met haar enthousiasme en verbindende kracht een aanwinst voor het Kabinet Minister-President. Daarnaast brengt ze brede kennis van de SZW-dossiers met zich mee.”

Karin: “De dynamiek van het werk als raadadviseur bij het Kabinet Minister-President spreekt me enorm aan, dichtbij de politiek en in een complex krachtenveld, dat om een departement-overstijgende blik vraagt. Tegelijkertijd ben ik blij dat ik, op deze nieuwe plek, ook betrokken blijf bij de SZW-dossiers.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.