Marit Elenbaas hoofd/MT-lid Arbeidsmarkt bij VWS

Marit Elenbaas wordt per 1 juni 2021 hoofd/MT-lid Arbeidsmarkt bij de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt daarmee Cécile Goebel op, die een interim-opdracht bij de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat uitvoeren.

Marit Elenbaas

M.J.F. (Marit) Elenbaas is sinds 1 juni 2018 MT-lid bij de directie Macro-economische vraagstukken en arbeidsmarkt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds september 2020 leidde ze de tijdelijke COVID-afdeling van die directie. Eerder was zij onder andere plaatsvervangend afdelingshoofd Opleidingen en Financiën en coördinator van het cluster Opleidingen bij de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt van het ministerie van VWS.

Marit Elenbaas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht.