Rob van Egdom plv. directeur Financiën en Bedrijfsvoering, tevens afdelingshoofd Financiën, Advies en Integratie bij DJI

Rob van Egdom start op 5 juli 2021 als plaatsvervangend directeur Financiën en Bedrijfsvoering, tevens afdelingshoofd Financiën, Advies en Integratie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rob van Egdom

Drs. R.G. (Rob) van Egdom is momenteel Dedicated Controller van een uitvoeringsorganisatie bij het ministerie van Defensie. Eerder vervulde hij meerdere andere functies bij het ministerie van Defensie, waaronder hoofd van de afdeling Managementinformatie bij de directie Financiën & Control Bestuursstaf.

Rob van Egdom studeerde Bedrijfscommunicatie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.