Youssef Louakili directeur Media en Creatieve Industrie bij OCW

Youssef Louakili wordt met ingang van 1 juli 2021 directeur Media en Creatieve Industrie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Youssef Louakili

Y. (Youssef) Louakili is sinds 2018 hoofd Besturing, Stelsel en Juristen bij de directie Primair Onderwijs bij het ministerie van OCW. Daarvoor vervulde hij diverse andere functies binnen het directoraat-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, waaronder plaatsvervangend hoofd Onderwijsinhoud en Kwaliteit VO, programmaleider curriculumherziening en (coördinerend) beleidsmedewerker. Daarvoor werkte hij als docent in het voortgezet onderwijs.

Youssef Louakili behaalde een Educatieve master Lerarenopleidingen aan de Hogeschool Utrecht/Universiteit van Amsterdam. Hij volgt op dit moment het ABD Kandidatenprogramma.