Remko de Haan MT-lid Erfgoed en Kunsten bij OCW

Remko de Haan wordt met ingang van 14 juni 2021 MT-lid Erfgoed en Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimte en Musea.

Remko de Haan

R.B. (Remko) de Haan is sinds 2014 plaatsvervangend directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten, directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging, bij EZK en vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Remko de Haan studeerde Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.