Eugenie de Schipper directeur Beleid en Strategie bij DUO

Eugenie de Schipper wordt per 1 augustus benoemd tot directeur Beleid en Strategie bij DUO. Eugenie volgt Floortje Hanneman op die directeur Netwerkontwikkeling werd bij Rijkswaterstaat. 

portretfoto Eugenie de Schipper

De directeur Beleid en Strategie speelt een cruciale rol bij de implementatie van het traject "Werken aan de Uitvoering" en andere verbeteringen en veranderopgaven binnen DUO. Deze directie is de linking pin en bruggenbouwer tussen opdrachtgever en de uitvoeringdirecties. 

Eugenie de Schipper:  ‘Er is volop ‘werk aan uitvoering’ en onderwijs staat breed op de politieke agenda. Deze dynamiek trok mij aan in de functie van directeur Beleid en Strategie. Ik was op zoek naar een brugfunctie tussen beleid en uitvoering en ben heel blij met deze match! Ik verheug me op de samenwerking met de DUO-collega’s en de opdrachtgevers.’ 

Drs. Eugenie de Schipper heeft een brede managementervaring binnen het Rijk. Vanaf 2015 is ze werkzaam als directeur Financiën en Control bij het Defensie Ondersteuningscommando (Dosco). Eerder was ze al directeur Begroting bij de Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) op het Ministerie van Defensie. Voordat ze bij Defensie aan de slag ging was zij o.a. hoofd van de afdeling Beleid van de directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) op het Ministerie van Financiën en leidinggevende in het domein van inkomensbeleid en inkomensafhankelijke regelingen bij het ministerie van SZW en het ministerie van VROM. 

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het Ministerie van OCW. Eugenie is benoemd op een ABD-functie. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.