Martijn Sanders directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij OCW

Martijn Sanders wordt met ingang van 1 juni 2021 directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze nieuwe directie zoekt oplossingen voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen ondersteuning nodig hebben binnen het onderwijs. Martijn vervult deze functie nu al als kwartiermaker vanaf december 2019.

Martijn Sanders

Drs. M. Sanders (Martijn) werkt vanaf 2015 bij het ministerie van OCW, onder andere als hoofd Beroepsonderwijs, Zorg en Onderwijsondersteuning bij de directie Voortgezet onderwijs. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder andere als MT-lid bij de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie.

Martijn Sanders studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij volgde het ABD Kandidatenprogramma.

Inge Vossenaar: ‘Martijn heeft de afgelopen periode in zijn kwartiermakersrol de directie kansengelijkheid en onderwijsondersteuning een stevige positie gegeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij met onze partners in het veld en zijn medewerkers de komende periode verder gaat bouwen aan mooie resultaten voor kwetsbare jonge mensen.

Martijn Sanders: “Al een aantal jaar mag ik me bij OCW bezighouden met thema’s als kansengelijkheid en extra ondersteuning die sommige leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Er is al veel moois gerealiseerd maar er moet ook nog veel gebeuren om iedere leerling de toekomst te kunnen geven die hij of zij verdient. Ik vind het een eer om vanuit deze rol daar een bijdrage aan te mogen leveren.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omdat Martijn Sanders al naar volle tevredenheid functioneerde als kwartiermaker is besloten een procedure te volgen met een gerede kandidaat.