Mickie Schoch directeur Algemene Fiscale Politiek bij Financiën

Mickie Schoch wordt per 1 augustus 2021 directeur Algemene Fiscale Politiek bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. De directie Algemene Fiscale Politiek is onder andere verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap aan de Belastingdienst. Mickie Schoch volgt met deze benoeming Harry Roodbeen op die de functie sinds het voorjaar 2020 waarnam en inmiddels bij de Belastingdienst is begonnen als directeur Fiscale en Juridische Zaken.

Mickie Schoch

M.R. (Mickie) Schoch MSc is op dit moment hoofd Internationale Economie en Financiële Instellingen en plaatsvervangend directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij de Generale Thesaurie. Daarvoor was ze bij het ministerie van Financiën achtereenvolgens medewerker en waarnemend hoofd van het Bureau Strategische Analyse en hoofd Algemene Fiscale Politiek/Analyse. Voordat ze in 2009 bij Financiën kwam werken deed ze internationale ervaring op bij de Verenigde Naties in New York, bij National Treasury in Zuid-Afrika en als consultant bij Oxford Policy Management in het Verenigd Koninkrijk.

Mickie Schoch studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Economics for Development aan Oxford University.

Jasper Wesseling, directeur-generaal Fiscale Zaken: 'We zien ernaar uit dat Mickie start als directeur AFP. Ze beschikt over relevante kennis en ervaring en over de benodigde politieke en organisatiesensitiviteit. Mickie is sterk gericht op samenwerking en dat is een cruciale kwaliteit voor een directeur Algemene Fiscale Politiek, bijvoorbeeld als opdrachtgever van de Belastingdienst.'

Mickie Schoch: 'Ik verheug mij directeur AFP te worden! Het werkterrein van Algemene Fiscale Politiek is zeer relevant en heeft brede impact waarbij het steeds belangrijker wordt om de samenhang tussen nationaal en internationaal beleid te borgen en daarbij goed oog te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is ook intensieve interactie tussen beleid en uitvoering cruciaal. Ik zie ernaar uit om met de teams van AFP en breder DGFZ nauw samen te werken met een brede groep stakeholders.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de IV-directie van de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.