Barend Sluijter MT-lid Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden bij JenV

Barend Sluijter start op 1 juni 2021 als MT-lid met de portefeuille Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden bij de directie Rechtsbestel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij volgt hiermee Carlijn van Gulpen op. De directie Rechtsbestel is belast met de instandhouding en ontwikkeling van het rechtsbestel en in het bijzonder met betrekking tot de toegang tot het recht, de organisatie en de kwaliteit van het rechtsbestel. 

portretfoto Barend Sluijter

Drs. B. (Barend) Sluijter heeft hiervoor op interim-basis gewerkt als afdelingshoofd bij de directies Rechtsbestel en Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding. In het kader van de organisatieontwikkeling en de continuïteit binnen de directie Rechtsbestel blijft hij een aantal onderwerpen uit zijn huidige portefeuille als MT-lid Toegang Rechtsbestel vervullen. In 2010 begon hij bij de Rijksoverheid in het kader van het Rijkstraineeship. Hierna vervulde hij diverse rollen op het gebied van digitale veiligheid bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken.

Barend Sluijter studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. 

Ädwin Rotscheid, directeur DRB: 'Fijn dat Barend in zijn nieuwe rol voor de directie Rechtsbestel behouden blijft. Hij heeft een breed netwerk en kan bogen op ruime ervaring in het brede veld waarbinnen de directie werkzaam is. Ook voor het MT is hij met zijn vermogen tot reflectie en realistische “We can do it- houding” een aanwinst.'

Barend Sluijter: 'Het is fijn om in  deze  functie bij te kunnen blijven dragen aan de directie Rechtsbestel en de grote maatschappelijke opgaven waar het rechtsbestel intrinsiek mee verbonden is. Ik zie uit naar de samenwerking met een grote verscheidenheid aan organisaties binnen en buiten het domein van het ministerie.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie Rechtsbestel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.