Gerard Stor divisiehoofd Bijzondere Dienstverlening en Expertise bij het NFI

Gerard Stor wordt per 1 juni 2021 benoemd tot divisiehoofd Bijzondere Dienstverlening en Expertise bij het Nederlands Forensisch Instituut bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gerard Stor

Het divisiehoofd BDE heeft de belangrijke opgave om de vastgestelde visie en strategie van het NFI samen met het divisie-MT door te vertalen naar de producten van de divisie. Hij zal daarbij een duidelijke koers varen, waarbij het divisie-MT vanuit de NFI-missie wordt versterkt op strategisch vlak, samenwerking intern en extern zal worden gestimuleerd en bruggen gebouwd zullen worden tussen de directie en de werkvloer.

Dr. G.J. (Gerard) Stor is op dit moment waarnemend divisiehoofd Bijzondere Dienstverlening en Expertise en teamleider Medisch Onderzoek en Programmamanager Ketenontwikkeling. Daarvoor was hij kwartiermaker Innovatie & Kennisuitwisseling.

Gerard Stor studeerde Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar bij de vakgroep Anorganische Chemie, werkgroep Fotochemie.

Marc Elsensohn, algemeen directeur NFI: 'Gerard is een zeer betrokken leider, hij heeft veel ervaring in het forensisch onderzoek en is een doorzetter. Hij kan goed zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en durft beslissingen te nemen. Hij gaat problemen niet uit de weg, maar pakt ze aan.'

Gerard Stor: 'Ik zie er enorm naar uit om met de divisie BDE een bijdrage te leveren aan het operationaliseren van de visie en strategie van het NFI. Daarbij vind ik het belangrijk dat we dat samen doen, in verbinding met elkaar. Dus samen met de medewerkers in de onderzoeksteams van de divisie, en in nauwe verbinding met de andere divisies van het NFI, met onze ketenpartners Openbaar Ministerie en Nationale Politie, en met het departement als eigenaar en opdrachtgever.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.