Daniëlle Sevenster MT-lid Duurzame Dierlijke Ketens bij LNV

Daniëlle Sevenster wordt per 1 juli 2021 benoemd als MT-lid Duurzame Dierlijke Ketens bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Daniëlle Sevenster

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid om de veehouderij en de daarbij behorende ketens te verduurzamen met het oog op een toekomstbestendige veehouderij. Het MT-lid heeft als belangrijke opgave het werken aan een veehouderij van de toekomst. Hierbij zijn thema’s als minder uitstoot van schadelijke stoffen (stikstof, fijnstof, CO2, methaan), een bedrijfsvoering die aansluit bij de kringloopeconomie, meer dierenwelzijn, gezonde en veilige producten de uitdagingen. Daniëlle Sevenster volgt Hugo van Kasteel op, die per 15 maart 2021 als directeur DAD is benoemd.

Drs. D. (Daniëlle) Sevenster werkt sinds 2017 als MT-lid bij de directie Curatieve zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was zij MT-lid bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Economische Zaken (fusiedepartement EZ en LNV).

Daniëlle Sevenster studeerde Sociale Geografie in Utrecht.

Hugo van Kasteel: 'Daniëlle heeft veel ervaring als MT-lid zowel bij VWS als bij LNV. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij met externe partijen en met het team Duurzame Dierlijke Ketens met succes verder zal werken aan een duurzame veehouderij.'

Daniëlle Sevenster: 'Ik kijk ernaar uit om weer bij LNV aan de slag te gaan en met een team gemotiveerde mensen te werken aan de grote uitdagingen in de veehouderij.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.