Dorien Olieman directeur Advisering en Ondersteuning bij DGRR bij JenV

Dorien Olieman start op 1 juli 2021 als directeur Advisering en Ondersteuning bij de directie Advisering en Ondersteuning i.o. van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij volgt hiermee Elvire Gazan op, die als kwartiermaker bij de directie werkzaam was.

portretfoto Dorien Olieman

De directie Advisering en Ondersteuning is volop in opbouw. De nieuwe directeur is lid van het M- DGRR en adviseert proactief op het brede terrein van Staf- en PIOFACH-taken, waarbij advisering op het gebied van financiën en informatievoorziening bijzondere aandacht vragen. De directeur is een belangrijke partner bij de realisatie van DG-brede strategische doelen en het optimaal benutten en realiseren van financiële middelen.

Drs. D. (Dorien) Olieman is op dit moment hoofd bedrijfsvoering bij Staatstoezicht op de Mijnen. Daarvoor was zij hoofd bedrijfsvoering bij een groot communicatieadviesbureau. Dorien studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en heeft zich sindsdien verder ontwikkeld in het managen van verandering en in het aansturen en professionaliseren van de integrale bedrijfsvoering.

Anneke van Dijk, DGRR: 'Ik kijk uit naar de komst van Dorien. Met haar persoonlijkheid en haar brede ervaring in de bedrijfsvoering gaat ze ongetwijfeld een goede bijdrage leveren aan ons DG en de verder op te bouwen directie.'

Dorien Olieman: 'Ik zie ernaar uit om samen met de collega’s binnen de directie, binnen het DG, het departement én de leden van het MT DGRR te werken aan het behalen van de strategische doelen en te bouwen aan een sterk advies- en ondersteuningsteam. Ik streef ernaar om alle facetten van de bedrijfsvoering in lijn te brengen met elkaar en met de strategie en opgaven van de organisatie. Daarnaast wil ik zorgdragen voor een omgeving die efficiënt, duurzaam en bovenal prettig is om in te werken!'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.