Jérôme Smits MT-lid Gespecialiseerd, inclusiever en passend onderwijs bij OCW

Jérôme Smits wordt per 12 juli 2021 MT-lid Gespecialiseerd, inclusiever en passend onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is een nieuwe functie binnen de directie Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning. Jérôme wordt onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven van inclusiever onderwijs, het beleid voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en de implementatie van de verbeteraanpak passend onderwijs.

Jérôme Smits

J.M.P. (Jérôme) Smits is sinds 2020 waarnemend MT-lid bij de directie Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW. Daarvoor vervulde hij diverse functies als (coördinerend) beleidsmedewerker en teamleider bij dezelfde directie.

Jérôme Smits behaalde de bestuurskundige Master Arbeid, Organisatie en Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Directeur K&O Martijn Sanders: 'Met Jérôme versterken we ons team met iemand die veel ervaring binnen OCW heeft, die rust uitstraalt, die voor een goede balans zorgt binnen het MT en die ons inhoudelijk en organisatorisch verder kan brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met zijn medewerkers en partijen in het veld mooie resultaten kan bereiken voor leerlingen in een kwetsbare positie.'

Jérôme Smits: 'Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging om er zo aan bij te dragen dat nog meer leerlingen een passende ondersteuning krijgen en zo het maximale uit zichzelf kunnen halen en om samen met alle collega’s verder te werken aan het doorontwikkelen van de directie.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.