Vincent Egbers voorzitter Dopingautoriteit

Vincent Egbers wordt per 1 september 2021 de nieuwe voorzitter van de Dopingautoriteit. Hij volgt de huidige voorzitter Herman Ram op, die op dezelfde datum met pensioen gaat.

Vincent Egbers

Generaal-majoor Vincent Egbers is momenteel werkzaam voor het instituut Defensie Leergangen, als decaan bij de Top Defensie Vorming. Deze functie combineert hij met de
functie van directeur Nieuwbouw AIVD/MIVD. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marechaussee.

Drs. V. (Vincent) Egbers deed zijn opleiding aan de KMA en studeerde daarna Bedrijfswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Bureau Algemene Bestuursdienst begeleidde het wervings- en selectieproces. De voorzitter wordt benoemd door de minister voor Medische Zorg en Sport, op voordracht van NOC*NSF.