Frances Diepstraten directeur Analyse, Programmering en Strategie, tevens plaatsvervangend IG bij de Inspectie SZW

Frances Diepstraten start op 1 september 2021 als directeur Analyse, Programmering en Strategie (APS), tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal (IG), bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

portretfoto Frances Diepstraten

De inspectie maakt een drietal transities door: een forse uitbreiding, programmatisch werken en focus op maatschappelijk effect: ‘van streepjes naar effect’. Die opgave vergt een gezamenlijke aanpak, zowel in het directieteam als breder in de organisatie. APS heeft daarbij een centrale rol. 

De portefeuille van de Directeur APS is divers en beslaat de inspectiebrede taken zoals handhaving, inspectiebrede risico analyse, omgevingsanalyse, programmering, communicatie, control en Financiën, boete-oplegging, HRM en bedrijfsvoering, afstemming met stakeholders en medezeggenschap, jaarplanning en –verslaggeving ten aanzien van zowel de toezichts- als opsporingswerkzaamheden van de Inspectie SZW.  

Mr. F. (Frances) Diepstraten is op dit moment plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst. Eerder werkte zij als directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directeur Informatisering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en als hoofddirecteur Bedrijfsvoering en directeur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie.

Frances Diepstraten studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en aansluitend Master of Law aan de University of British Colombia.

IG Rits de Boer: 'APS gaat van operationeel tot strategisch. Van electrificering van de inspectie auto’s via een corona RI&E voor inspecteren tijdens corona, naar budgettering, het matigingsbeleid voor boetes, tot het opstellen van de Staat van Eerlijk / Gezond / Veilig werk. Ons directieteam is super content dat Frances ons komt aanvullen en op alle vlakken relevante kennis en ervaring heeft om aan de transities bij te dragen.'

Frances Diepstraten: 'Ik vind de functie van directeur APS een ideale combinatie van inhoudelijke uitdaging en dicht op de maatschappij opereren.'