Raquel Haakmat MT-lid Middelbaar Beroepsonderwijs bij OCW

Raquel Haakmat wordt per 1 september 2021 benoemd tot MT-lid Middelbaar Beroeponderwijs bij OCW. Zij volgt Bas Derks op, die per 1 februari jl. MT-lid Publieke Gezondheid bij VWS werd.

portretfoto Raquel Haakmat

De directie MBO zorgt met haar partners voor toegankelijk, betaalbaar middelbaar beroepsonderwijs van goede kwaliteit. De directie staat voor de opgave om het beroepsonderwijs (nog) beter te verbinden met de arbeidsmarkt en de regio. Het toekomstperspectief en de ontwikkelkansen van jongeren en van volwassenen staan centraal, om zo aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Raquel brengt met haar ervaring en expertise niet alleen kennis van het onderwijsveld met zich mee, maar ook een netwerk en perspectief vanuit een grote gemeente. 

R. (Raquel) Haakmat MSc is momenteel MT- lid Programma Realisatie Digitale Ondersteuning bij VWS. Vanaf 2016 was Raquel werkzaam als (Team)manager Onderwijs – sector primair onderwijs bij de Gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij Projectmanager decentralisatie Jeugdzorg en Programmamanager collegeprogramma Taaloffensief, ook bij de Gemeente Rotterdam.

Raquel studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

'Raquel vormt een aanwinst voor de directie MBO, zowel door haar ervaring met het onderwijsveld bij de gemeente Rotterdam als door haar persoonlijke stijl van leidinggeven. Ik ben blij dat zij ons MT komt versterken, en kijk uit naar onze samenwerking aan de maatschappelijke opgaven van het MBO', aldus directeur MBO Henrike Karreman.

Raquel Haakmat: 'Ik ben verheugd om deel uit te maken van de directie MBO. Het schooljaar 2021 - 2022 start na een periode waarin het MBO voor enorme uitdagingen is komen te staan als gevolg van corona. En om nu bij te dragen aan kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar MBO geeft een extra dimensie aan deze maatschappelijke opgave. Ik zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega's, het MBO en andere stakeholders.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.