Rex Leijenaar teammanager/MT-lid Telecom en Digitaal bij de ACM

Rex Leijenaar wordt per 1 juli 2021 benoemd tot teammanager/MT-lid Telecom en Digitaal bij de directie Telecom, Vervoer en Post van de Autoriteit Consument en Markt. Hij wordt verantwoordelijk voor het team dat toezicht houdt op telecom en digitale markten. Met als doel dat deze markten goed blijven werken, zodat elektronische communicatie betaalbaar blijft, investeren in innovatie loont en het internet open blijft.

Rex Leijenaar

Mr. Ing. R. (Rex) werkt sinds 2005 in verschillende rollen bij (voorlopers van) de ACM. Momenteel is hij waarnemend manager. Daarvoor was hij projectleider. Hij heeft niet alleen ervaring bij de directie Telecom, Vervoer en Post (TVP), maar maakte ook uitstapjes naar de directie Mededinging van ACM, EZK en eerder naar de Consumentenautoriteit.

Rex Leijenaar studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht.

Annemarie Sipkes, directeur Directie TVP, is blij met de benoeming van Rex Leijenaar: 'Na het vertrek van de vorige manager nam Rex deze rol al een paar maanden waar. Ik kijk uit naar verdere samenwerken met Rex in deze nieuwe rol. Hij brengt ervaring als toezichthouder, brede kennis van het werkterrein van TVP en een goed oog voor de medewerker met zich mee. Hij zal naar verwachting snel zijn draai vinden in deze functie binnen onze directie.'

Voor Rex is deze stap een logische in zijn loopbaan: 'In de laatste jaren heb ik bij ACM steeds complexere projecten gedaan waarbij ik leiding heb gegeven aan projectteams waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines en verschillende directies een bijdrage hebben geleverd. Het coachen van de teamleden en samen te werken richting een goed eindresultaat, is een mooi aspect van mijn werk. Ik verwacht dat ik in deze functie en door de inzet van mijn kennis en ervaring, een relevante bijdrage kan leveren om de doelen van ACM te verwezenlijken.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.