Thijs Weistra afdelingshoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid bij SZW

Thijs Weistra start op 1 juli 2021 als afdelingshoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid bij de directie Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgt hiermee Janneke Boer op.

portretfoto Thijs Weistra

De afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid (ZA) werkt, samen met andere partijen, aan re-integratie richting werk en inkomensondersteuning voor mensen die ziek of (deels) arbeidsongeschikt zijn. Hierbij is het de komende tijd van belang dat er samen met o.a. UWV wordt gekeken naar maatwerk in de dienstverlening, wetgeving wordt vereenvoudigd en onbedoeld hardvochtige uitkomsten van beleid en uitvoering doorgelicht worden.

Araya Sumter, directeur WR: 'We zijn ontzettend verheugd over de komst van Thijs. Hij heeft een goede politieke sensitiviteit, is analytisch sterk en kan zich goed inleven in de opgave rondom meer maatwerk realiseren voor werkend Nederland. Thijs zal samen met de afdeling richting geven om regelgeving te vereenvoudigen en hardvochtige uitkomsten te voorkomen. Daarnaast vervult hij een verbindende rol richting de uitvoeringsorganisaties, een essentiële eigenschap om de komende periode gezamenlijk publieke waarde te creëren. Thijs is daarmee een mooie aanvulling in het MT van de directie Werknemersregelingen. Ik wens Thijs veel succes en vooral veel werkplezier!'

Thijs Weistra: 'Werken aan een stelsel van dienstverlening en inkomensondersteuning dat beter te begrijpen is en beter aansluit bij de behoeftes van de mensen die het nodig hebben. Daar wil ik samen met de medewerkers van de afdeling de aankomende jaren aan gaan werken. Ik heb er heel veel zin in om daar als afdelingshoofd richting aan te mogen geven!'

T.I.W. (Thijs) Weistra MSc is momenteel plaatsvervangend en waarnemend afdelingshoofd ZA bij het ministerie van SZW. Daarvoor was hij bij de directie Arbeidsverhoudingen van SZW werkzaam als projectleider van o.a. de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de NOW. Tevens is hij werkzaam geweest bij de directie ASEA en was hij beleidsmedewerker bij een Tweede Kamerfractie. Ook is hij sinds 2014 gemeenteraadslid in Utrecht.

Thijs studeerde Economics en Social Sciences aan de University School of Economics te Utrecht en heeft de Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) afgerond.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.