Peter van der Knaap directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie bij BZ

Peter van der Knaap start op 1 september 2021 als directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De directeur IOB levert door onafhankelijk onderzoek en beleidsevaluatie een belangrijke bijdrage aan de kennis over de uitvoering en de effecten van het Nederlandse buitenlandse beleid, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Daarnaast zorgt hij met zijn directie voor een onafhankelijke evaluatie van beleid en uitvoering van alle beleidsterreinen die vallen binnen de begrotingscategorie Homogene Groep Internationale Samenwerking.

Peter van der Knaap

Dr. P. (Peter) van der Knaap is op dit moment directeur-bestuurder bij SWOV: het nationale instituut voor wetenschappelijk verkeersveiligheidsonderzoek. Eerder werkte hij als directeur Doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer en als afdelingshoofd Beleidsevaluatie bij het ministerie van Financiën. Hij is gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen en studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Paul Huijts (SG BZ): 'Met Peter van der Knaap haalt BZ een waardige opvolger van de vertrekkende directeur, Wendy Asbeek Brusse, binnen. Van der Knaap heeft grote ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties en heeft bij SWOV laten zien dat hij uitstekend leiding en richting kan geven aan een onafhankelijke onderzoeksgroep.'

Peter: 'IOB heeft een sterke reputatie in de wereld van de internationale beleidsevaluatie en onderzoek. Ik heb er erg veel zin in om samen met de nieuwe collega’s bij te dragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van dit mooie en belangrijke beleidsterrein.'

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.