Marcia van Dooren directeur SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening bij de Belastingdienst

Marcia van Dooren wordt per 1 augustus 2021 benoemd tot directeur Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening bij de Belastingdienst.

Marcia van Dooren

De directie Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) faciliteert zo’n honderd gebouwen in Nederland en verzorgt daarin services voor verschillende Rijksafnemers. Ook is SSO CFD een van de twintig Inkoopuitvoeringscentra van het Rijk. De directeur heeft hierbij de opgave om samen met de andere SSO’s binnen de Belastingdienst steeds meer vanuit dezelfde dienstverleningsvisie te gaan werken. Ook rijksbreed wordt intensief samengewerkt met de andere concerndienstverleners van het rijk. De kennis en leidinggevende ervaring die hiervoor nodig is sluit goed aan bij het profiel van Marcia.

'Marcia is een ervaren leidinggevende met veel oog en aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Zij is in staat om op een empathische wijze verschillende partijen en (tegengestelde) belangen met elkaar te verbinden en om in samenwerking met haar omgeving tot resultaten te komen. Voor de ambtelijke top en haar samenwerkingspartners is zij een prettige en kundige gesprekspartner. Haar kracht ligt in het voeren van een dialoog en in het achterhalen van datgene waar het in de praktijk daadwerkelijk om gaat. We hebben alle vertrouwen in Marcia en wensen haar veel succes', aldus Frances Diepstraten, plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.

Marcia: 'Het is een bewuste keuze geweest om bij de Belastingdienst te gaan werken. Ik draag dan ook graag een steentje bij aan het versterken van het vertrouwen in een moderne Belastingdienst.  Onderdeel daarvan is ook het op orde brengen van de informatiehuishouding. SSO CFD zal hier de komende jaren een belangrijke bijdrage aan moeten leveren. Ook het hybride werken vraagt om creatieve en innovatieve dienstverlening. Mooie opgaven om actief aan te werken!'

Drs. M.N. (Marcia) van Dooren werkt sinds juni 2019 als interimmanager via ABD Interim en heeft interim opdrachten vervuld bij het ministerie van SZW en de ABD. Daarvoor vervulde Marcia managementfuncties bij het RIVM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Marcia van Dooren studeerde Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.