Alieke Koopman MT-lid Besturing, Stelsel en Juristen bij OCW

Alieke Koopman wordt per 30 augustus 2021 MT-lid Besturing, Stelsel en Juristen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alieke Koopman

De opgave in het onderwijs is groot. De directie Primair Onderwijs werkt aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Een goede basis is belangrijk voor de verder ontwikkeling van talenten van kinderen. Het hoofd Besturing, Stelsel en Juristen zorgt daarbij voor een goed functionerend stelsel van scholen.

A.(Alieke) Koopman is sinds 2016 MT-lid Mededinging en Consumenten bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  Daarvoor vervulde zij de functie van afdelingshoofd bij diverse directies binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alieke Koopman studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ria Westendorp, directeur Primair Onderwijs: 'Alieke heeft laten zien dat zij maatschappelijke uitdagingen écht verder wil en kan brengen. Als ervaren afdelingshoofd heeft zij oog voor de politieke verhoudingen, het veld en voor personeelsontwikkelingen. Belangrijke kwaliteiten om bij te dragen aan de uitdagingen waar het onderwijs voor staat.'

Alieke Koopman: 'Ik zie ernaar uit om samen met collega’s en het onderwijsveld antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen waar we in het primair onderwijs de komende jaren voor staan. En niet onbelangrijk: deze antwoorden ook in concrete acties en resultaten om te zetten.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.