Irene van Tienhoven–Doll MT-lid Concernsturing en plv. directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij VWS

Irene van Tienoven-Doll wordt per 1 augustus 2021 benoemd als MT-lid Concernsturing en plaatsvervangend directeur bij directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Irene van Tienhoven–Doll

Een goede aansluiting tussen beleid en uitvoering is essentieel voor het realiseren van politieke en beleidsmatige doelstellingen. Als MT-lid Concernsturing ben je verantwoordelijk voor de advisering aan de eigenaar (de plaatsvervangend secretaris-generaal) over uiteenlopende vraagstukken die in de samenwerking tussen uitvoering, beleid en eigenaar naar voren komen. Op dit moment is de politieke en maatschappelijke aandacht voor de uitvoering groot en zal Irene verder bouwen aan de professionele en integrale benadering van de relatie tussen kerndepartement en uitvoeringsorganisaties.

Eline Scheper, directeur BPZ: 'Irene heeft ruime leidinggevende ervaring in zowel beleid als uitvoering en ervaring met eigenaarsadvisering, governance en I-vraagstukken. Zij beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit, strategisch inzicht en een brede interesse. Ook is zij een organisatietalent met oog voor praktische zaken die bij de directie BPZ kunnen spelen. Ik ben heel blij dat we Irene na haar waarnemingsperiode ook als gewaardeerd lid in ons MT kunnen behouden.'

Irene van Tienhoven-Doll: 'Het ministerie van VWS heb ik leren kennen als professionele organisatie waar collega’s vol overgave, in de spotlights, werken aan belangrijke gezondheidsthema’s. Ik kijk uit naar een verdere samenwerking en zie in deze functie een kans om vanuit de urgentie bij te dragen aan een betere overheid.'

I. (Irene) van Tienhoven-Doll is momenteel waarnemend MT-lid Concernsturing bij BPZ. Bij onder meer stichting Intermin ontwikkelde zij zich als overheidsmanager in verschillende leidinggevende functies. Ze was onder andere afdelingshoofd Advies bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tijdens de eerste coronagolf was zij duo-afdelingshoofd Crisisbeheersing en infectieziekten bij de directie Publieke Gezondheid.

Irene van Tienhoven–Doll studeerde Bedrijfseconomie in Amsterdam.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.