Afelonne Doek Algemeen Rijksarchivaris tevens directeur Nationaal Archief

Afelonne Doek wordt per 4 oktober 2021 Algemeen Rijksarchivaris tevens directeur van het Nationaal Archief. De  Rijksarchivaris en algemeen directeur adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het archiefbeleid en bevordert de eenheid van waardering en selectie van archieven gevormd door de Rijksoverheid. 

Afbeelding van Afelonne Doek

De nieuwe Algemeen Rijksarchivaris zal met het Nationaal Archief verder bouwen aan het faciliteren van een  meerstemmige interpretatie van onze geschiedenis voor alle bevolkingsgroepen.  De organisatie staat aan de vooravond van de implementatie van de veranderingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt. Een andere belangrijke opgave is het ondersteunen van de meerjarige verbeterprogramma’s van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Er wordt de komende jaren intensief gewerkt aan  innovaties in duurzame toegankelijkheid van gedigitaliseerd en digital born archief.

Barbera Wolfensberger : 'Afelonne beschikt over kennis van en veel ervaring met de uitdagingen van de digitale transformatie. Zij is bovendien gewend om in netwerken te opereren waar belangen soms ver uit elkaar liggen en zij speelt hierin een verbindende rol.  Zij is een positieve inspirerende leidinggevende die als boegbeeld van het Nationaal Archief de organisatie met energie en een dosis nuchterheid verder zal brengen. Ook het vermelden waard, Afelonne wordt in de lange bestaansgeschiedenis de eerste vrouwelijke rijksarchivaris van het Nationaal Archief.'

Afelonne Doek : 'Ik heb een grote affiniteit met bronnen en geschiedenis. Duurzame toegankelijkheid van cultureel erfgoed met ruimte voor ieders verhaal is van wezenlijk belang voor de samenleving en hier zet ik mij graag voor in.  Ik zie er naar uit om dagelijkse sturing te geven aan deze mooie organisatie en voor, met en tussen de medewerkers om samen onze doelen te bereiken.'

Afelonne Doek is sinds 2013 directeur Collecties, Data en Digitale Infrastructuur bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Ook was ze directeur Collecties en Diensten bij NIOD Instuut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Afelonne studeerde Geschiedenis en Historische Informatieverwerking, en heeft in haar loopbaan verschillende functies vervuld op het snijvlak van data- en collectiemanagement en digitale infrastructuur en innovatie.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.