Jon Eikelenstam programmadirecteur Luchtruimherziening bij IenW

Jon Eikelenstam start op 6 september 2021 als programmadirecteur Luchtruimherziening bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij volgt daarmee René Vrugt op die op 15 mei jl. is begonnen als programmadirecteur Bereikbaar Zuid-Holland.

portretfoto Jon Eikelenstam

Mr. Drs. J. (Jon) Eikelenstam is momenteel plaatsvervangend directeur Projectdirectie Groningen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Jon is o.a. verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de afbouw van de gaswinning in Groningen en het zorgdragen van een voortvarende schade-afhandeling. Daarnaast is hij lid van de adviescommissie van aandeelhouders van GasTerra. Eerdere functies die Jon bekleedde bij EZK zijn onder meer programmaleider Energieakkoord en Hoofd van het Bureau directeur-generaal Energie, Telecom en Markten.

Ruth Clabbers, DG Luchtvaart en Maritieme Zaken bij IenW: 'De herziening van het Nederlandse luchtruim is nodig met het oog op meer efficiënt gebruik, minder hinder en meer duurzaamheid. Deze complexe opgave is ondergebracht in het programma Luchtruimherziening waarin de ministeries van IenW en van Defensie samen werken met de drie in Nederland actieve luchtverkeersleidingsorganisaties LVNL, CLSK en MUAC. We zochten een programmadirecteur met uitstekende, ruim bewezen ervaring als (programma)directeur met maatschappelijk -, bestuurlijk- en politiek complexe vraagstukken waarin omgevingsmanagement van cruciaal belang is. Jon zijn ervaring op een maatschappelijk complex dossier als gaswinning, in combinatie met zijn bevlogenheid en zijn gevoel van humor, maken Jon tot een zeer geschikte programmadirecteur en ik ben erg blij dat hij ons team komt versterken!'

Jon: 'Ik vind het een enorme eer om leiding te mogen gaan geven aan de programmadirectie Luchtruimherziening. Bij het programma komen voor mij alle elementen samen waarom werken bij de overheid mij zo veel voldoening geeft. Een complexe maatschappelijke opgave in het midden van de politieke belangstelling die alleen vorm gegeven kan worden samen met de omgeving. Ik kijk er dan ook naar uit om met het team en de betrokken organisaties de herziening van het luchtruim tot een succes te maken.'

Jon Eikelenstam studeerde Nederlands recht met als specialisatie economische publiek- en bedrijfsrecht en Recht en Economie in bedrijf en maatschappij aan de Universiteit van Utrecht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW en van Defensie. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.