Rachel van Houwelingen afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie bij BZK

Rachel van Houwelingen wordt per 6 september 2021 afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie, directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

portretfoto Rachel van Houwelingen

Als hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie zal Rachel, samen met de twee andere afdelingen van de directie en andere betrokkenen, werken aan een urgente maatschappelijke opgave: het aanjagen van de bouw en de herstructurering van voldoende en betaalbare woningen van goede kwaliteit.

Rachel van Houwelingen is sinds 2018 afdelingshoofd Beleid en Omgeving bij de directie OV en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor vervulde zij de functie van plv. afdelingshoofd en beleidsmedewerker bij diverse directies binnen dit ministerie. Eerder was zij werkzaam was als consultant.

Rachel van Houwelingen studeerde Internationale Economie en Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

Marja Appelman, directeur Woningbouw: 'De woningbouwopgave is groot. We zijn daarom blij dat Rachel ons team gaat versterken. Haar ervaring bij IenW met infrastructuur en met bestuurlijke processen en financiƫle afwegingen in het fysieke domein zullen helpen om de bouw van woningen te stimuleren.'

Rachel van Houwelingen: 'Ik kijk er enorm naar uit om mij met collega's en andere betrokkenen in te spannen voor het creƫren van voldoende betaalbare woningen op de juiste plekken. De woningbouwopgave waar Nederland mee te maken heeft is groot en urgent.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.