Ingrid de Pagter MT-lid Bureau Informatieberaad Zorg bij VWS

Ingrid de Pagter wordt per 1 augustus 2021 benoemd als MT-lid Bureau Informatieberaad Zorg bij de directie Informatiebeleid (DI) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

portretfoto Ingrid de Pagter

In het Informatieberaad Zorg, werken (zorg)partijen samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, met als doel om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken voor een goede gezondheid van ons allemaal. Het Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) adviseert en ondersteunt in het proces, de besluitvorming en de programmering rondom het Informatieberaad en de Kerngroep Informatieberaad. Op dit moment is de politieke en maatschappelijke aandacht voor informatievoorziening in het zorgveld groot en zal Ingrid verder bouwen aan de professionele samenwerking tussen alle zorgpartijen.

Bianca Rouwenhorst, directeur DI: 'Ingrid heeft ruime politiek bestuurlijke en leidinggevende ervaring en is goed in staat om op daadkrachtige wijze besluitvormingsprocessen te ondersteunen. Zij is gedreven om het zorgveld te verbinden en zal daarmee een goede bijdrage geven aan de aanwezige uitdagingen op het gebied van informatievoorziening. Ik ben heel blij dat we Ingrid na haar waarnemingsperiode ook als gewaardeerd lid in ons MT kunnen behouden.'

Ingrid de Pagter: 'De omgeving waarin het bureau informatieberaad zorg (BIZ) maar ook de Directie Informatiebeleid zich bevindt, is kennisintensief en complex. De combinatie van de twee rollen, enerzijds manager BIZ die zich in een netwerksamenwerking beweegt en anderzijds MT lid Directie Informatiebeleid dat juist een hiƫrarchische structuur kent, maakt deze functie voor mij heel aantrekkelijk. Het verbinden van deze omgevingen op een zodanige manier dat ze elkaar kunnen versterken maakt voor mij de uitdaging om hier een verdere succesvolle invulling aan te geven nog groter. Mijn politiek- bestuurlijke ervaring maar ook mijn uitgebreide kennis van de zorg zowel intra- als extramuraal en mijn jarenlange ervaring in de wereld van Openbare orde en Veiligheid komen mij hierbij goed van pas. Gezamenlijk staan wij voor een veelheid aan interessante uitdagingen waar ik niet alleen een bijdrage aan ga leveren maar dat vooral ook samen ga doen met ons team BIZ, het MT en onze zorgbestuurders.'

Ingrid de Pagter is momenteel waarnemend MT-lid BIZ bij DI. Daarvoor heeft zij als bestuurlijk adviseur Zorgveld bij VWS gewerkt en diverse bestuurlijke en consultancy functies uitgevoerd. Onder meer als bestuurslid en wethouder van de gemeente Lochem, raadslid gemeente Overbetuwe en als directeur IDP Consultancy.

Ingrid heeft diverse opleidingen in de gezondheidszorg gedaan, waaronder Ziekenverzorging, A- verpleegkundige, Cardio Care verpleegkundige en Management in de zorg.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en VWS. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.