Ingrid Nijsink hoofd Strategieontwikkeling, Control en Informatie bij SZW

Ingrid Nijsink start op 1 oktober 2021 als hoofd Strategieontwikkeling, Control en Informatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afbeelding van Ingrid Nijsink

De afdeling Strategieontwikkeling, Control en Informatie biedt dienstverlening aan de directies en medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer op het gebied van informatiemanagement, datagedreven werken en duurzaam inkopen. Het afdelingshoofd anticipeert op de nieuwste ontwikkelingen en trends, ook in het interdepartementale speelveld, en geeft samen met de beleidsdirecties vorm aan het verder ontwikkelen van de strategische Bedrijfsvoering bij SZW.

Bamba Konté, directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel: 'Ik ben ervan overtuigd dat Ingrid met haar heldere visie op bedrijfsvoering, haar doortastendheid en goed ontwikkelde netwerkvaardigheden goed in staat zal zijn om de juiste strategische ontwikkeling te realiseren voor de bedrijfsvoering van SZW.'

Ingrid Nijsink: 'Beleidsdoelstellingen realiseren met inkoop en daarbij de juiste balans met rechtmatigheid treffen is mij op het lijf geschreven. Daarnaast spreekt de volle breedte van de afdeling SCI met onder andere control, informatiemanagement, strategische advisering en communicatie me echt enorm aan. Daar liggen mooie kansen om vanuit een integraal perspectief de medewerkers van het ministerie te ondersteunen. Ik heb er zin in!'

Drs. I.N. (Ingrid) Nijsink is momenteel afdelingshoofd Inkoop- en contractmanagement bij Rijkswaterstaat. Hiervoor vervulde zij diverse functies bij onder andere het Hoogheemraadschap van Delfland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties.

Ingrid Nijsink studeerde onder andere Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.