Philip Dekkers manager Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg bij VWS

Philip Dekkers start op 20 september 2021 als manager Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

Afbeelding van Philip Dekkers

De manager CGZ in het MT Curatieve Zorg (CZ) zet zich met het team in voor de ruim één miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die ieder jaar een beroep doen op GGZ en de zorgverleners die zich inzetten om  mensen tijdig de zorg te bieden die zij nodig hebben. We willen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ voor iedereen garanderen. Dat vraagt een aanpak op een breed scala aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld het zorgen dat patiënten voldoende integraal zorgaanbod krijgen of het terugbrengen van de wachttijden in de ggz. Hieraan werken we samen met de GGZ-partijen, het sociaal domein en andere ministeries en toezichthouders. Philip zal binnen de directie Curatieve Zorg ook verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de parlementaire zaken binnen CZ.

Birgitta Westgren, directeur Curatieve Zorg: ‘We zijn erg blij met de komst van Philip als MT-lid CGZ bij de directie Curatieve Zorg. Voor hem een nieuw terrein, maar hij heeft laten zien dat hij in een ander domein veel relevante ervaring heeft die hij goed weet te vertalen naar de vraagstukken binnen de GGZ. Daarbij beschikt hij over empathisch vermogen, rust en humor die hem goed van pas komen bij de invulling van deze functie. Kortom, ik zie in Philip een hele mooie aanvulling op onze directie en ons managementteam’.

Philip Dekkers: ‘Mensen met een psychische aandoening hebben zorg nodig in de meest kwetsbare momenten van hun leven. Daar wil ik me voor inzetten. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met alle partijen die deze mensen kunnen helpen om hun leven vorm te geven’.

Drs. P.M.A. (Philip) Dekkers is momenteel afdelingshoofd Fraude en Ordening bij de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Eerder was hij programmamanager Meldkamer bij J&V en bekleedde hij verschillende functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Philip Dekkers studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.