Ben Geurts directeur Algemeen Strategisch Advies bij IenW

Ben Geurts start op 1 oktober 2021 als directeur Algemeen Strategisch Advies (ASA) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

portretfoto Ben Geurts

Ir. B. M. E. (Ben) Geurts is momenteel raadadviseur Duurzaamheid op het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was Ben manager bij de directie Kennis en Verkenningen van het ministerie van BZK en verantwoordelijk voor o.a. kennisontwikkeling en strategie op het terrein van de woningmarkt, de corporatiesector, de hypotheekmarkt. Op het ministerie van VROM (voorloper van IenW) was Ben directeur van de Centrale directie Strategie en Kenniseenheid.

Ben Geurts studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Jan Hendrik Dronkers, SG van IenW: 'Voor de nieuwe directeur ASA zochten we iemand met een brede belangstelling voor en visie op voor IenW relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen, in combinatie met het vermogen om kansen te zien en daarbij de juiste verbindingen te leggen. Ben kent IenW goed, hij is analytisch scherp en houdt van een onafhankelijk oordeel. Ik heb er alle vertrouwen in dat Ben samen met zijn mensen de ambitie van het nieuwe ASA waar gaat maken.'

Ben: 'De opgaven in het fysieke domein zijn groot, nu en in de toekomst, bijvoorbeeld hoe de transitie naar een circulaire economie tot stand komt, de opgaven in het ruimtelijke debat, met betrekking tot woningbouw, de uitwerking van het klimaatakkoord en economische vergroening en -groei. Maar ook op een actueel thema als (toekomstige) waterveiligheid is er veel werk aan de winkel qua beleidsvorming en uitvoering, toezicht en handhaving. Dat kan IenW alleen samen met heel veel andere partijen oppakken, binnen en buiten de Rijksoverheid. Ik vind het een enorme eer om leiding te mogen gaan geven aan de nieuwe directie ASA en om samen met hen deze uitdagingen op te pakken. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan!'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.