Johan Stoopen regiodirecteur Eindhoven Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst

Johan Stoopen wordt per 1 september 2021 benoemd tot Regiodirecteur Eindhoven Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij de Belastingdienst. De directie MKB is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de circa twee miljoen bedrijven die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Hiertoe behoort ook de groeiende groep ZZP’ers die Nederland rijk is. Per jaar groeit het MKB met 100.000 bedrijven. MKB streeft naar maximale compliance door de beïnvloeding van het gedrag van ondernemers en bedrijven.

Afbeelding van Johan Stoopen

Belangrijke opgaven in de toekomstige portefeuille van Johan zijn het bijdragen aan de visie van één MKB en de doelstellingen uit het jaarcontract MKB, evenals de aandacht en zorg voor medewerkers op de kantoor Eindhoven. Opgave is om ervoor te zorgen dat medewerkers qua kennis en vaardigheden steeds zijn toegerust voor de uitvoering van hun functie. Daarnaast zijn aansturing van landelijke specials ANBI en NSW  en de begeleiding in de focus van lokaal naar landelijk werken belangrijke taken. 

Arno van Dongen, directeur MKB: ‘Wij kiezen voor Johan omdat hij niet alleen veel ervaring en kennis meebrengt. Johan is ook samenwerkingsgericht en hij denkt in kansen en mogelijkheden.’

Johan Stoopen: ‘MKB staat de komende jaren, net als de bredere Belastingdienst, voor een aantal stevige uitdagingen. Ik vind het mooi om, samen met de vele collega’s binnen onze organisatie, bij te dragen aan de doorontwikkeling van MKB. Ik zet me daarbij graag in voor een Belastingdienst die in denken en doen een sterke binding heeft met burgers en bedrijven en een goede voeling houdt met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Bouwen op en vertrouwen in het vakmanschap en de betrokkenheid van mijn collega’s bij MKB is daarbij voor mij het uitgangspunt. Voor mijzelf betekent MKB terug naar mijn “roots” bij de Belastingdienst, iets waar ik met plezier naar uitkijk.’ 

M.J.C.M. (Johan) Stoopen MPM  heeft een post-doctorale executive master in Public Sector Management, (TIAS / Katholieke Universiteit Brabant).   Hij is nu plaatsvervangend directeur Douane Landelijk Tactisch Centrum. Hiervoor was hij van 2013-2018 lid MT Handhavingsbeleid Douane. Eerder werkte hij als senior beleidsadviseur bij DG Belastingdienst en DG voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor vervulde hij diverse functies binnen de Belastingdienst en Douane. Johan Stoopen vervult sinds 2000 ook diverse gastdocentschappen in onder meer douanerecht bij de Erasmus Universiteit en Universiteit van Maastricht. 

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.