Linda-Rose Santhagens directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Linda-Rose Santhagens start per 1 augustus 2021 als directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Zij neemt deze functie momenteel al waar. De directie Netwerkontwikkeling werkt aan de toekomstige ontwikkeling van onze netwerken (hoofdwatersystemen, hoofdvaarwegennet en hoofdwegennet) in samenhang met de omgeving. 

Afbeelding van Linda-Rose Santhagens

Drs. L.R. (Linda-Rose) Santhagens startte haar loopbaan bij Grontmij en werkte vervolgens bij de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat (nu Infastructuur & Waterstaat). In 2012 maakte zij de overstap naar Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid als hoofd Verkenningen en Planuitwerking. Linda-Rose studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

'Linda-Rose is een ervaren manager, die weet wat het is om te werken en sturen in zowel een politiek-bestuurlijke, beleidsmatige als uitvoerende context. Met haar persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring is ze een uitstekende versterking van ons directieteam', aldus Joost de Ruig, HID RWS Noord-Nederland. 'Linda-Rose vindt het belangrijk dat het resultaat van onze inspanningen in de praktijk zichtbaar is en impact heeft in de samenleving. Daar doen we het tenslotte voor.'

Linda-Rose Santhagens: 'Ik heb erg veel zin om me in te zetten voor dit prachtige deel van Nederland. Er liggen belangrijke opgaven en mooie uitdagingen, die alle aandacht verdienen en waarin meters gemaakt moeten worden. Daar ga ik graag mee aan de slag!'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Rijkswaterstaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.