Marissa Giesen MT-lid Visserij bij LNV

Marissa Giesen wordt per 1 oktober 2021 benoemd als MT-lid Visserij bij de directie Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij volgt Marieke Pondman op die per 9 augustus 2021 is benoemd als MT lid/plaatsvervangend directeur bij de directie Jeugd van het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport.

Afbeelding van Marissa Giesen

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DG NVLG) richt zich op beleid met betrekking tot natuur en biodiversiteit, visserij en landelijk gebied. Speerpunten van het DG NVLG zijn opgavegericht- en gebiedsgericht werken. Als MT-lid duurzame visserij ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -implementatie om te komen tot een toekomstbestendige visserij die past binnen de ecologisch draagkracht van de Nederlandse wateren.

Nanou Beekman, directeur Visserij en Landelijk Gebied: 'Ik ben blij met de komst van Marissa. Marissa heeft oog voor de mensen en is scherp op inhoud en proces. Ze is een goede aanvulling in het MT NVLG.'

Marissa Giesen: 'Het visserijbeleid kent uitdagende opgaven. Ik kijk er naar uit hier samen met het team invulling aan te gaan geven.'

M.M. (Marissa) Giesen MSc werkt sinds 2017 als teamcoördinator Mestbeleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Binnen die periode is ze van juni 2020 tot mei 2021 waarnemend MT-lid geweest bij de directie Plantaardige Agroketens & Voedselkwaliteit van LNV. 

Marissa Giesen studeerde Biologie in Wageningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.