Tom De Smet directeur Archieven, Dienstverlening en Innovatie bij het Nationaal Archief

Tom De Smet wordt per 4 oktober 2021 directeur Archieven, Dienstverlening en Innovatie bij het Nationaal Archief.

portretfoto Tom De Smet

Het Nationaal Archief helpt overheidsorganisaties bij het veiligstellen van hun informatie voor de toekomst. Het zorgt dat die informatie voor iedereen toegankelijk is, zowel fysiek als digitaal. Het Nationaal Archief ondersteunt de rijksoverheid bij het verbeteren van de informatiehuishouding en het duurzaam toegankelijk houden van alle relevante informatie. Een belangrijk opgave is het steeds beter omgaan met de kansen die nieuwe technologieën en digitalisering bieden voor het integraal doorzoekbaar maken van grote archieven en voor het verbeteren van de dienstverlening voor uiteenlopende doelgroepen. Recent is een nieuwe Archiefwet aangenomen. De directeur gaat samen met de algemene rijksarchivaris aan de slag met het implementeren van deze wet.

Marens Engelhard: 'Met zijn mensgerichtheid, visie, daadkracht en innovatieve blik is hij de geschikte kandidaat voor deze complexe opgave. Tom kent de netwerken die voor het Nationaal Archief belangrijk zijn heel goed, heeft de nodige internationale ervaring en weet de kansen die ontstaan door digitale ontwikkelingen te verzilveren. Vanuit zijn verschillende functies heeft Tom De Smet veel ervaring opgedaan met het toegankelijk maken van informatie op een voor de gebruikers aansprekende en duurzame manier en het verbinden over disciplines heen.'

Tom: 'Het belang van archieven in de hedendaagse informatiesamenleving kan niet genoeg benadrukt worden. In een tijd waar transparantie van overheidshandelen heel belangrijk en de beschikbaarheid van overheidsinformatie voor onderzoekers en rechtzoekende burgers bijna een evidentie is, beschouw ik het Nationaal Archief als een ware hoeksteen van de democratie. Het is dan ook een eer om daar in de komende jaren een bijdrage aan te leveren. Met name in deze tijd van razendsnelle technologische vooruitgang, digitale transformatie en uiteraard ook de gemoderniseerde Archiefwet.'

Tom De Smet is sinds 2019 algemeen directeur bij Beeld en Geluid Den Haag.
Eerder was hij chief information officer/Hoofd Archief bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en heeft hij in zijn loopbaan verschillende (neven)functies vervuld op het snijvlak van erfgoed, digitale transformatie en publieksbereik. Tom studeerde Organisatiepsychologie aan de Universiteiten van Liverpool en Surrey (UK).  

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.