Femke Lind plv. directeur Financiën en Control en afdelingshoofd Concerncontrol en Begrotingszaken bij de Douane

Femke Lind wordt per 1 september 2021 plaatsvervangend directeur Financiën en Control tevens afdelingshoofd Concerncontrol en Begrotingszaken bij het directoraat-generaal Douane, ministerie van Financiën.

portretfoto Femke Lind

De directie Financiën en Control is voor de komende drie jaar opgehangen onder de DG Douane en is de hoeder van het douanebudget, is kader stellend op het gebied van financiën en de interne beheersing. Daarnaast is zij adviseur van het management van de Douane en zorgt zij voor de juiste checks and balances binnen de Douane en het borgen daarvan.

Financiën & Control is verantwoordelijk voor (de control op) de financiële huishouding van de Douane, risicomanagement, interne beheersing, operationele inkoop en alle relaties met de Europese en nationale toezichthouders. 

Mechteld Fletcher, directeur Financiën & Control bij de Douane: 'We zien ernaar uit dat Femke start als plaatsvervangend directeur Financiën & Control. Femke heeft brede ervaring op verschillende plekken in de financiële functie binnen het Rijk. Daarnaast kan ze die kennis ook omzetten in het vormgeven en realiseren van veranderingen. Femke doet dat samen met haar omgeving en dat is een cruciale kwaliteit voor een plaatsvervangend directeur Financiën & Control bij de Douane.'

Femke Lind: 'Op 1 september start ik bij de Douane als plaatsvervangend directeur Financiën en Control. Het werkterrein van de Douane is zeer relevant en heeft brede impact en daarnaast is de opgave van de programmadirectie om een robuuste financiële functie neer te zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking zowel binnen als buiten de directie.'

Drs. Femke Lind begon haar loopbaan als beleidsmedewerker en auditor bij het ministerie van Financiën. Vervolgens werkte ze 2 jaar als auditor bij Rabobank om vervolgens als auditor haar loopbaan te vervolgen bij de Inspectie van het Onderwijs in het financieel toezicht op onderwijsinstellingen. Daarna werd ze afdelingshoofd Financiën van de Beleidsdirectie Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Momenteel is zij sinds 2017 afdelingshoofd Kaderstelling, Informatievoorziening en Uitvoering binnen de directie Financieel Economisch Zaken van het ministerie van OCW.

Femke Lind studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een postdoctorale opleiding Internal & Operational Auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Douane. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.