Klaas Jan Oost afdelingsmanager Juridische Zaken bij RVO

Klaas Jan Oost wordt per 1 september 2021 benoemd als afdelingsmanager Juridische Zaken bij de directie Kernprocessen NL en juridische zaken (KPNL/JZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afbeelding van Klaas Jan Oost

De directie KPNL/JZ is verantwoordelijk voor de procesinrichting en uitvoering van regelingen. Dit zijn fiscale instrumenten, financiële instrumenten en/of subsidies op het nationale domein. De afdeling Juridische Zaken (JZ) levert al het juridische werk, zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk, dat binnen RVO verricht moet worden als onderdeel van de diverse producten en diensten die RVO levert. De afdelingsmanager JZ treedt op als boegbeeld en is verantwoordelijk voor een JZ-organisatie die adviseert over verbeteringen in de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving en (digitale) uitvoeringsprocessenprocessen van RVO. De afdeling staat voor het leveren van hoogwaardige juridische advisering en rechtsbescherming zodat de kwaliteit van de producten en diensten van RVO geborgd is.

Astrid Raaphorst, directeur KPNL/JZ: 'De juridische kennis van Klaas Jan op RVO-dossiers is hoog. Hij schat de politiek/bestuurlijke gevoeligheden goed in en heeft een zeer scherp oog voor de opgaven van de afdeling. Hij heeft in korte periode een flinke stap gezet in de verbinding met collega afdelingen binnen RVO en heeft een zeer waardevolle rol in het MT KPNL en JZ vervuld. Daarnaast heeft Klaas Jan oog voor de talenten van medewerkers en de potentie in hun ontwikkeling.'

Klaas Jan Oost:  'Het mogen leidinggeven aan de afdeling JZ heeft me opnieuw uitgedaagd mijn talenten in te zetten en leiderschap te tonen in een turbulente tijd. JZ heeft een breed en uniek perspectief op de dienstverlening van RVO en heeft veel expertise in huis om daarin het verschil te kunnen maken voor onze klanten en opdrachtgevers. Met het oog op de opgaven waarvoor RVO aan de lat staat, is het nodig dat we onze cirkel van invloed daarin vergroten. Ik kijk er enorm naar uit om hierin samen met de afdeling JZ de volgende stappen te mogen zetten!'

Klaas Jan werkte sinds januari 2021 als waarnemend afdelingsmanager Juridische Zaken. Daarvoor was hij teamleider en MT lid juridische zaken bij achtereenvolgens Senternovem, agentschap NL en RVO. Hij studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een gerede kandidaat procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en RVO. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.