Joanne Westland manager Mededinging bij ACM

Joanne Westland is per 1 augustus 2021 benoemd als manager bij de directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

portretfoto Joanne Westland

De directie Mededinging houdt toezicht op de concurrentie tussen ondernemingen in alle sectoren van de Nederlandse economie. Ook heeft de directie specifieke taken in het kader van toezicht op de financiële sector en landbouw, en waakt zij ervoor dat overheden niet oneerlijk concurreren met bedrijven.

Michiel Denkers, directeur Mededinging: 'Joanne heeft zich de afgelopen jaren in de kijker gespeeld met haar doortastende en op samenwerking gerichte aanpak. Ze heeft een brede blik, zowel op de inhoud als op mens en organisatie, en ze laat zien waar ze voor staat. Ik ben overtuigd van haar potentieel om zich te ontwikkelen tot een stevige en kundige manager. Joanne kent ons werk en de organisatie al goed, en kan dus een vliegende start maken in haar nieuwe rol. Ik kijk uit naar onze verdere samenwerking.'

Joanne is enthousiast over haar nieuwe baan: 'De afgelopen jaren heb ik bij de directie Mededinging veel ervaring kunnen opdoen met het toezichthoudersvak. De professionele werkhouding en de gedrevenheid binnen de directie spreken mij enorm aan. In mijn nieuwe leidinggevende rol wil ik graag teamleden coachen en meenemen in strategische afwegingen. Ik kijk ernaar uit om samen met de teamleden mooie resultaten te behalen voor de mededinging.'

Joanne rondde de Masters Strafrecht en Bestuursrecht af aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2015 is zij werkzaam bij de directie Mededinging van de ACM als senior inspecteur. Daarvoor werkte zij als jurist bij de Raad van State.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.