Victor Sannes directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS

Victor Sannes start op 1 oktober 2021 als directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het ministerie van VWS. Hij volgt Charles Wijnker op die op 25 oktober start als directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM.

Victor Sannes

De directie VGP is gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het gaat om thema’s zoals gezonde voeding, voedsel- en productveiligheid en letselpreventie. Om dit te realiseren wordt er o.a. ingezet op voorlichting, hulpverlening, wetgeving en onderzoek waarbij er (inter)nationale samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid: 'Ik ben erg blij met Victor als directeur VGP, hij brengt continuïteit voor de directie, die veel wisselingen in het management heeft gekend in de afgelopen periode door de Covid-pandemie. Victor is verbindend, binnen zijn team en met de partijen in de omgeving, brengt rust en heeft als directeur Vaccinaties de afgelopen periode onder grote druk veel resultaten geboekt.'

Victor Sannes: 'De directie VGP is een leuke directie met mooie onderwerpen die iedereen raken. We hebben steeds meer aandacht voor preventie in Nederland. Dat helpt om mensen met gezonde keuzes langer gezond te houden. Daarnaast beschermen we de gezondheid van mensen op terrein van product- en voedselveiligheid. Ik heb er zin in om daar met de directie komende jaren een stevige bijdrage aan te leveren.'

Victor is sinds 1 februari 2021 tijdelijk directeur Covid-19 vaccinaties bij VWS. Hiervoor was hij sinds februari 2015 MT lid en plaatsvervangend/waarnemend directeur VGP. Voordat hij bij VWS kwam te werken heeft hij verschillende (management) posities bekleed bij het ministerie van SZW en bij het toenmalige programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Victor studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. 

Deze vacature is niet opengesteld vanwege de gewenste continuïteit binnen het management van de directie. Victor kent de directie en de dossiers en heeft al enkele maanden naar volle tevredenheid als waarnemend directeur gefunctioneerd.