Lotte Stam afdelingshoofd Toeslagen bij Financiën

Lotte Stam wordt hoofd Toeslagen bij het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën. De benoeming gaat in per 1 augustus 2021.

Lotte Stam

Bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken (DGFZ) wordt gewerkt aan een maatschappelijk relevant en een voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het afdelingshoofd Toeslagen houdt zich samen met het team Toeslagen bezig met beleidsmatige vraagstukken met betrekking tot (de toekomst van) het toeslagenstelsel, zowel voor wat betreft verbeteringen binnen het huidige stelsel als de vormgeving van een eventueel nieuw stelsel. De kennis en ervaring die hiervoor nodig is sluit goed aan bij het profiel van Lotte.

‘Lotte heeft een duidelijke visie op de inhoud van het werk. Daarnaast is zij uitstekend in staat om met het team gezamenlijk tot resultaten te komen en bij te dragen aan een open cultuur waarin aandacht is voor het leren van fouten en het geven en ontvangen van feedback. Lotte is gedreven en gemotiveerd om invulling te geven aan de functie en heeft alle ingrediënten in huis om een goede leidinggevende te zijn voor het team.’, aldus Marjolein Boterman, directeur Directe Belastingen en Toelagen.

Lotte: ‘Heel veel mensen zijn financieel afhankelijk van toeslagen. Het is duidelijk dat we toe moeten naar een toeslagenstel dat beter werkt. Dat toegankelijker en begrijpelijker is. Tegelijkertijd is het nodig om het huidige stelsel te verbeteren daar waar dat mogelijk is. Daar wil ik graag met de collega’s uit de afdeling en andere partijen - binnen en buiten de Rijksoverheid - mee aan de slag. Ik kijk ernaar uit om hieraan als afdelingshoofd een bijdrage te mogen leveren.’

C.S. (Lotte) Stam is op dit moment kwartiermaker bij de afdeling Toeslagen van het DG Fiscale Zaken van Financiën. Daarvoor was zij plv. afdelingshoofd en coördinerend beleidsmedewerker bij de afdeling Formeel recht en invordering van Financiën.

Lotte studeerrde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en volgde haar master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze behaalde de Master of Legal Affairs in Public Administration bij de Academie voor Overheidsjuristen.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.