Marie-Anne Toenders landelijk directeur directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst

Marie-Anne Toenders–Broeders wordt per 15 september 2021 benoemd als landelijk directeur bij de directie Grote Ondernemingen van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Marie-Anne Toenders

Marie-Anne gaat samen met de algemeen directeur en een collega-landelijk directeur leidinggeven aan de opgave waar de directie komende jaren voor staat. Actuele thema’s zijn het werkplezier van de medewerkers, de doorontwikkeling van het toezicht, het werven van professionals, het op hoog niveau houden van de vakkennis, veiligheid, risicomanagement en het verder professionaliseren van de ketens.

'Ik ben blij met de benoeming van Marie-Anne, ze brengt met haar kennis en ervaring diversiteit in de directie en een frisse blik. Marie-Anne is bovendien iemand die betrokken is bij mensen en bij de organisatie. Dat past goed bij Grote Ondernemingen. En ze is enthousiast om zich verder te verdiepen in het mooie werk dat we binnen de directie doen.', aldus Dyon van Beek, algemeen directeur Grote Ondernemingen.

Marie-Anne: 'Het is mooi om een substantiële, actieve en concrete bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de Belastingdienst in een continu veranderend landschap. Tegen deze achtergrond is het van belang dat wij burgers en bedrijven goed kennen, de samenwerking met diverse partijen verder verbeteren en last but not least onze activiteiten uitvoeren met kundige, vitale en betrokken medewerkers die zich veilig voelen en met plezier werken. Graag wil ik samen met mijn collega’s aan de relatie met onze klanten, medewerkers en andere partijen bouwen en deze verder verstevigen.'

Drs. M. (Marie-Anne) Toenders-Broeders is op dit moment hoofd Customer Due Diligence Retail bij de Rabobank Nederland. Daarvoor vervulde zij bij de Rabobank in het primaire proces verschillende eindverantwoordelijke directiefuncties met complexe problematiek.

Marie-Anne studeerde Bedrijfswetenschappen aan de Open Universiteit.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.