Betty Feenstra directeur Bestuursondersteuning bij de Raad van State

Betty Feenstra wordt per 1 oktober 2021 benoemd tot directeur Bestuursondersteuning bij de Raad van State.

Betty Feenstra

De directie Bestuursondersteuning (55 fte) bestaat uit de afdeling Communicatie, de stafafdeling Informatievoorziening en de afdeling In- en Externe Betrekkingen. Daarnaast bestaat de directie Bestuursondersteuning uit een aantal (raad)adviseurs en juristen. De directeur Bestuursondersteuning vervult binnen de organisatie de rol van CIO en zorgt voor draagvlak en besluitvorming als het gaat om informatievoorziening.

Marja Horstman, secretaris van de Raad van State: 'De directie Bestuursondersteuning heeft een grote variëteit aan taken. Het was voor ons de kunst om een nieuwe directeur te vinden, die gevoel voor en ervaring met al deze taken heeft. En dat is ons gelukt. We zijn blij met de komst van Betty naar de Raad van State. Het is mooi dat zij veel bagage heeft om de rol van CIO te kunnen vervullen.'

Betty Feenstra: 'Het is een eer om voor de Raad van State te mogen gaan werken, en zo bij te kunnen dragen aan het behoud en de versterking van onze democratische rechtsstaat. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van de directie Bestuursondersteuning over de volle breedte van de portefeuille, met onder meer taken als strategisch advies, communicatie, de CIO functie en de in- en externe betrekkingen de Raad te ondersteunen.'

Drs. P.B. (Betty) Feenstra werkt momenteel bij de gemeente Amsterdam als hoofd Afspraken en Gegevensmanagement. Daarvoor vervulde zij diverse managementfuncties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Betty rondde de doctoraalstudie Onderwijskunde met specialisatie opleidingskunde af aan de Universiteit Utrecht. Zij volgde de achtste editie van het ABD Kandidatenprogramma.

Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.
De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.