Marcelis Boereboom secretaris-generaal VWS

Marcelis Boereboom wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 13 september 2021. VWS zet zich in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Het is een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven, en in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Marcelis Boereboom

Drs.  M.J. (Marcelis) Boereboom is sinds 2017 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van april 2016 tot en met augustus 2016 tevens waarnemend secretaris-generaal bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaronder directeur-generaal Langdurige Zorg, directeur Curatieve Zorg, plaatsvervangend directeur-generaal Gezondheidszorg en directeur Financiële en Economische Zaken. Marcelis Boereboom studeerde Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

“Het is eervol om leiding te mogen gaan geven aan het departement waar ik mijn ambtelijke loopbaan in 1984 mocht beginnen, en 29 jaar mocht werken,” reageert Marcelis Boereboom. “Ik hoop dat ik mijn kennis en ervaring kan inzetten om met de collega’s van VWS, de andere departementen en het brede VWS-veld oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar VWS voor staat.”

“Een ervaren VWS-er die terugkeert als SG om leiding te geven aan de VWS organisatie in deze bijzondere tijd. Met Marcelis heeft VWS een SG aan het roer die met visie, voorbeeldgedrag en aandacht voor verbinding VWS verder kan ontwikkelen. Ik kijk uit naar onze samenwerking,” aldus plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.