Marieke van Dok programmadirecteur Medische Isotopen bij VWS

Marieke van Dok start op 1 september 2021 als programmadirecteur Medische Isotopen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Marieke van Dok

Medische isotopen zijn onmisbaar bij de diagnose en behandeling van verschillende (oncologische) aandoeningen. De leveringszekerheid hiervan staat onder druk doordat de bestaande Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten over enkele jaren zal sluiten. Dit geldt ook voor andere verouderde reactoren in Europa. Een van de oplossingsrichtingen om de beschikbaarheid van medische isotopen in de toekomst te garanderen is de bouw van een nieuwe Nederlandse reactor.

De programmadirectie is ingericht binnen het directoraat-generaal Curatieve Zorg, om de kabinetsbesluitvorming over een nieuwe reactor voor te bereiden en beleid te ontwikkelen voor de leveringszekerheid van medische isotopen in brede zin. Marieke van Dok wordt de programmadirecteur van deze nieuw te vormen directie.

Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg: 'Ik ben ontzettend blij dat Marieke deze uitdaging wil aangaan. Ze is gedreven en weet met kordaatheid resultaten te behalen en daar alle perspectieven bij elkaar te brengen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit zijn kwaliteiten die zeker gaan bijdragen om dit dossier verder te brengen.'

Marieke van Dok: 'De leveringszekerheid van geneesmiddelen is een thema waar ik me de afgelopen jaren al intensief voor heb ingezet. Isotopen kennen zo’n uniek en kostenintensief productieproces dat het hier gaat om een beschikbaarheidsvraagstuk van de hoogste orde, met een grote Europese en internationale component, een speelveld dat me altijd blijft interesseren. Ik vind het een bijzondere eer en uitdaging om een bijdrage te mogen leveren aan de beschikbaarheid van deze cruciale geneesmiddelen. En ik mag het samen doen met een super gemotiveerd team.'

Drs. M. (Marieke) van Dok is momenteel MT-lid en tijdelijk plaatsvervangend directeur bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS. Hiervoor vervulde ze verschillende managementfuncties bij het ministerie van Economische Zaken, waarbij de laatste die van plaatsvervangend directeur van de directie Europese en Internationale Zaken. Ook werkte zij bij de gemeente Rotterdam en bij het ministerie van LNV.

Marieke studeerde Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.