Henk Reinen programmadirecteur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma bij LNV

Henk Reinen wordt met ingang van 1 november 2021 benoemd als programmadirecteur Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

portretfoto Henk Reinen

Met het Plattelandsontwikkelings-programma (POP) geeft Nederland invulling aan het Europese plattelandsbeleid, onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Provincies, Rijk, Waterschappen, RVO en het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (Regiebureau POP) werken samen om de doelen van het POP te realiseren.

Guido Landheer, plaatsvervangend DG Agro: 'Ik ben zeer verheugd te melden dat Henk Reinen de nieuwe directeur van het Regiebureau POP wordt. Henk is een overheidsmanager die veel ervaring meebrengt met het werken aan maatschappelijke uitdagingen. Dat is van belang nu het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid in een nieuwe fase komt en het regiebureau hierin een belangrijke rol speelt.'

Henk Reinen is enthousiast over zijn nieuwe functie: 'De afgelopen jaren heb ik met veel bevlogen mensen aan belangrijke thema’s mogen werken. Ik heb hier mijn rol als leidinggevende verder kunnen ontwikkelen. Het Regiebureau heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van  het platteland en in maatschappelijke thema’s zoals klimaat, stikstof en economische ontwikkelingen. Ik zie ernaar uit als directeur met de bevlogen medewerkers van het bureau hieraan te werken maar ook met hen samen te werken aan de doorontwikkeling van het bureau en de functie in het landbouwbeleid.'

Dr. H.A.J.M. (Henk) Reinen is sinds 2017 MT-lid bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vanaf 2020 plaatsvervangend directeur. Daarvoor was hij MT-lid van de directie Voeding Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS en was hij 20 jaar werkzaam bij het RIVM.

Henk Reinen is gepromoveerd natuurkundig. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.